vizyon-misyon

“Kaliteye ve Güvene Yazılan Ferman”

Misyonumuz

* Kaliteden ve Güvenden taviz vermeden üretim yapılması,

* Oluşturulan değerlerin korunması,

* Sektör içerisinde yenilikleri oluşturan ve uygulayan olmak,

* Birikimlerimizi ve deneyimlerimizi korumak,

* Kurumsal gelişimlerin devamlı sağlanması…

Müşterilerimiz İçin

Güvenliğin, konforun, kalitenin ve estetiğin bir arada bulunduğu konutlar ve yapılar üretmek. Yeşilin ve doğanın olabildiğince korunduğu yaşam alanları yaratmak. Yaratılan bu alanları kuşaklar boyu kullanacak müşterilerimizin, olabilecekleri en üst seviyede memnuniyetini sağlamak.

Çalışanlarımız İçin

Çalışanlara karşı adaletin ve sağduyunun hakim olduğu, yenilikçi fikirlerin desteklendiği, başarı hedeflerinin açık ve net olarak ortaya koyulduğu ve hedeflere ulaşma mertebesinde ödüllendirildiği, çalışılmaktan mutluluk ve gurur duyulan bir kurum olmak.

İş ortaklarımız için

Dürüstlük, doğruluk ve güven üzerine kurulu, uzun dönemli çözüm ortaklıkları kurarak, karşılıklı kazancın gözetildiği, adil bir çalışma anlayışı oluşturmak ve sürdürmek.

Kurumsal Değerler

Çevre Politikası

FERMAN YAPI olarak, faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak ve doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır

Kalite Politikası

FERMAN YAPI olarak, müşteri taleplerini daima ön planda tutarak araştırmacı, kaliteyi yaşam biçimi olarak gören, takım ruhu taşıyan, beceri ve yeteneklerini şirket genelinde kullanabilen kaliteli insan kaynağını en önemli değerimiz haline getirerek müşterilerimize en iyi hizmeti vermektir.

ISG Politikası

FERMAN YAPI olarak, faaliyetlerimizin bütün aşamalarında; sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturarak güvenlik performansımızı artırmak, takım ruhu ile İSG hedeflerimiz doğrultusunda tüm çalışanların eğitimini ve katılımını sağlayarak risk ve kaza oluşumunu azaltmak, yürürlükte bulunan yasa ve mevzuatlara uyum içerisinde sürekli iyileşmeyi gerçekleştirmektir.

Etik Kurallar

İlk Bakışta Ferman Yapı bir inşaat firmasıdır. Yakından tanıyanlar için ise diğerlerinden “farkımız yapılarımızdır”. En önemlisi de yapılarımıza yansıyan bizim yapımız; yani değerlerimiz, anlayışımız, yaklaşımımız, kısacası kültürümüzdür. Bizim kültürümüzde;

Müşteri memnuniyetini, en önemli amaç edinmiş olmak…
Kanuni yükümlülüklerin yanında, tüm yaptığımız yapıları firmamızın garantisi altında tutmak…
Üstün bir ekip çalışması ile verimliliğini ve rekabet gücünü sürekli arttırarak, müşterilerimize, beklentilerinin ötesinde ürün ve hizmetler sunma ve yapılarının teminatını kendi ismi ile özdeşleştirme çabası… 100’ün üzerinde çalışan tarafından sistemli ve dinamik bir çalışma temposu içinde, yüklendiğimiz işleri daima söz verdiğimiz sürede ve kalitede tamamlamış olmanın gururu…

Yenilikçi bir yaklaşımla, kendine özgü yapılar tasarlama ve fark yaratma arzusu…

Üretimin her safhasında yüksek teknolojiden yararlanmanın hızı ve üstünlüğü…

Müşterilerimizin %80’inden fazlasının yeniden tercihi olabilme mutluluğu…

Bütün bunların sonucunda ortaya çıkan ve diğerlerinden ayırt edilen yapılarımız yardır. Kısacası bizim diğerlerinden farkımız “yapılarımızdır”.

Vizyonumuz

* Üretilen ürün ve oluşturulan projenin kusursuz olması,

* Kalite politikalarımızdan asla ödün verilmemesi,

* Çalışanlarımızın sürekli eğitimi,

* Müşteri memnuniyetinin daima birinci planda tutulması,

* Tedarikçilerimizin kalite politikalarının denetlenmesi…